Suomi English Norsk Svenska Русский

Värikartta

True
colours

Värilastut


Miljö

Inom sin branch är NorColour det ledande företaget i Europa vad beträffar miljövänliga produktionsmetoder. Det vattebaserade systemet har utvecklats systematiskt sedan 1990-talet. Över 90 % av produktionen på fabriken i Pargas sker med vattenbaserade färger.

Vi strävar på många olika vis till att minimera miljöinverkan som orsakas av vår verksamhet. Den största delen av råvarorna som används tillverkas i Skandinavien, nära våra fabriker. Detta minskar behovet av transporter.

Om papper

Vid produktion används flera olika papperskvaliteter, bl.a. PE-bestruket papper som används i kombination med vattenbaserade färger. Motsvarande bestrykning används på många håll inom livsmedelsindustrin, t.ex. i juice kartonger. Efter användning kan produkterna hanteras inom de normala ramerna för återvinning, där PE separeras och återanvänds.

Om målarfärger

Vid produktion av färgkartor används årligen en mängd av olika målarfärger. Genom att använda vattenbaserade färger har miljöutsälppen minskats radikalt.

Vid torkning av målarfärg avdunstar den största delen av färgen och hamnar i luften. Det inom branschen allmänt använda nitrocellulosa lösningsmedlet anses vara en 13 gånger aggressivare växthusgas än CO2. Genom att välja vattenbaserade produkter har utsälppen minskats avsevärt. Förbättringen märks speciellt väl i produktionslokalerna där våra medarbetare utsätts för råvarorna vi arbetar med.


NorColour AS, tel. + 47 69 130 850 | NorColour Oy Ab, tel. +358 2 45 86 110

Julkaisujärjestelmä Netello