Suomi English Norsk Svenska Русский

Värikartta

True
colours

Värilastut


Produkter

Våra huvudsakliga produkter är kulörprover tillverkade på papper och andra material. Sådana är t.ex. monterade färgkartor, kulör solfjädrar, take home chips (THC) samt prover målade på äkta trä och andra material. Varje år tar vi fram tiotals miljoner kulörprover som används av designers och konsumenter.

Vår största kundgrupp utgörs av färgtillverkarna. Vi samarbetar med marknadsföringen hos kundföretagen, dock deltar vi oftast inte i planeringen av produkterna, inte innan slutfasen där produkten eventuellt finslipas och optimeras för produktion.

De nya teknikerna möjliggör att vi kan använda kundens egna brytpastor vid brytning. Detta innebär att slutanvändaren får den bästa möjliga kulörupplevelsen - provet visar den slutliga färgen exakt oberoende av rådande belysningsförhållanden, som kulörprovet betraktas i.

Under senaste tider har vi satsat på lokaler och utrustning för tillverkning av äkta prover på trä och andra material. För dessa används vanligen kundens originalfärg som nyanseras hos kunden eller hos oss. Vid målning används exempelvis spruta (maskin eller manuell), rulle eller pensel. Vi har bl.a. byggt ut torkrum och skaffat folietryckmaskiner som används för denna verksmheten.


NorColour AS, tel. + 47 69 130 850 | NorColour Oy Ab, tel. +358 2 45 86 110

Julkaisujärjestelmä Netello