Suomi English Norsk Svenska Русский

Värikartta

True
colours

Värilastut


Kulörchips

Kulörchips har blivit mycket populära och är bekanta för de flesta hemma målarna. Man finner dem i färghandelns kulör display. Även dessa produkter nyanseras i specialfärg och målas på papper i tork linje. Ett kulörchip har antingen endast en färg (fully coated) eller flera färger på samma chip (stripe coated). I tillverkningen av ett kulörsystem ingår även ett omfattande tryckarbete, då kulörkoder och annan behövlig information trycks på varje kulörchip. På ett kulörchip visas kulören normalt på en större yta i jjämförelse med en traditionell färgkarta.

Kulörark motsvarar långt kulörchipsen, men tillverkas i större format t.ex. A6 - A3. Kulörark produceras oftast för arkitekter och designers, men i vissa fall erbjuds dessa också för konsumenterna.

Kulörchips


NorColour AS, tel. + 47 69 130 850 | NorColour Oy Ab, tel. +358 2 45 86 110

Julkaisujärjestelmä Netello